نمایندگی و خدمات پس از فروش اپل، تعمیرات تخصصی آیفون، آیپد، مک بوک

در صورت به آب افتادن آیفون:

  1. خشک نمودن سطح آیفون
  2. خاموش کردن آیفون
  3. خشک نمودن با باد سشوار خنک
  4. قرار دادن در برنج به مدت ۴۸ ساعت