نمایندگی و خدمات پس از فروش اپل، تعمیرات تخصصی آیفون، آیپد، مک بوک

ابتدا میکروفون آیفون تعویض شود سپس قطعات مدار میکروفون و آى سى درایور تعویض گردد.

ابتدا میکروفون آیفون تعویض شود سپس قطعات مسیر آن و آى سى درایور چک شود. این ایراد میتواند از مدار آنتن هم باشد.

ابتدا محل عبور صدا تا میکروفون را تمیز نمایید. درصورت برطرف نشدن میکروفون آیفون را تعویض کنید. سپس قطعات مسیر میکروفون و آى سى درایور آنرا تعویض کنید.

میکروفون آیفون تعویض شود.